Ingen fördom att damcykel passar kvinnor bättre

Idag är det långt ifrån vanligt att kvinnor väljer att cykla på daglig basis. Anledningarna till detta kan vara många. Vissa cyklar av hälsoskäl, andra för att cykeln utgör ett smidigt färdsätt, andra föredrar den frihet som en damcykel medför medan ytterligare andra cyklar av miljömässiga skäl. Det är förstås väldigt välkommet att allt fler…
Read more