Ingen fördom att damcykel passar kvinnor bättre

Ingen fördom att damcykel passar kvinnor bättre

Idag är det långt ifrån vanligt att kvinnor väljer att cykla på daglig basis. Anledningarna till detta kan vara många. Vissa cyklar av hälsoskäl, andra för att cykeln utgör ett smidigt färdsätt, andra föredrar den frihet som en damcykel medför medan ytterligare andra cyklar av miljömässiga skäl.

Det är förstås väldigt välkommet att allt fler kvinnor väljer cykeln och att hela familjer ofta cyklar tillsammans. Med anledning av cyklingens ökande popularitet bland kvinnor, kan det dock vara värt att belysa några av de saker som skiljer damcyklar å ena sidan och unisex- och herrcyklar å andra sidan åt.

Dessa skillnader har ingenting med fördomar eller kultur att göra, tvärt om. Vi talar om rent praktiska saker, nämligen att en cykel som designats för kvinnokroppen minimerar risken för olyckor och skador till följd av en felaktig sittställning. En damcykel har nämligen utvecklats med hänsyn till alla de variabler som kan påverka prestandan och komforten.

Damcykeln tar hänsyn till kvinnans anatomi

Vid en jämförelse där man tittar uteslutande på fysiska egenskaper, är det lätt att se att kvinnor har väldigt annorlunda kroppsproportioner än män. Till exempel är längden mellan benen och torson väldigt annorlunda mellan de bägge könen, liksom armarnas längd samt axel- och höftbredden.

Traditionellt sett har de flesta cyklar designats för att användas av män. Därför bör man när man köper en damcykel främst titta på de modeller som designats för just kvinnor. Dessa cykelmodeller tar nämligen hänsyn till de fysiska skillnader som nämnts ovan. För en cyklist som använder en cykel med rätt passform löper mindre risk att skadas eller drabbas av obehag i samband med cyklingen.

De stora tillverkarna tar redan fram och marknadsför cyklar med ramar som tar hänsyn till de kvinnliga proportionerna. Men även andra komponenter på en damcykel behöver vara anpassade för kvinnokroppen.

Detta gäller bland annat sittbenen, d.v.s. de ben som stödjer oss när vi sitter ner. Dessa har ett större avstånd hos kvinnor, vilket gör att en bredare sadel är en naturlig del av en damcykel. Även om ramen på din cykel inte har anpassats efter den genomsnittliga kvinnans mått, kan det göra stor skillnad att byta till bredare sadel. Testa gärna olika sadlar för att själv uppleva skillnaden!