Kamerabevakning till företag höjer trygghetskänslan

Kamerabevakning gör det möjligt för företag att sänka kostnader och undvika brott. Genom att avskräcka kriminell aktivitet med skyltar, kameror och larm minskar risken för plötsliga och onödiga utgifter. Detta höjer dessutom trygghetskänslan hos personalen. Även brandlarm, i direktanslutning till larmcentral, ingår oftast i säkerhetslösningen. Här kommer exempel på kamerabevakning och dess fördelar:

Kamerabevakning inomhus

Många företag väljer att installera kamerabevakning i sina utrymmen. Detta är en trygghet speciellt för personal som öppnar och stänger lokalen eller jobbar i en utsatt miljö.
Säkerhetsbolag erbjuder en flexibel lösning efter företagets specifika behov med en mängd olika kameramodeller och kombinationer:

  • IP-kamera som lämpar sig till kontor, affärer och receptioner.
  • Kamera med IR-ljus passar när övervakningen även sker nattetid.
  • Domekamera är en kupolformad kamera som ger bra överblick i större lokaler.
  • Identifieringskamera underlättar identifiering av personer.

Kamerabevakning utomhus

Likt inomhusbevakning är kamerabevakning för utomhusbruk viktigt för många företag. Det kan handla om att skydda stora ekonomiska värden, som till exempel parkerade grävmaskiner eller lastbilar, från stöld eller skada.

Olika modeller likt ovan nämnda varianter finns även för utomhusbruk. Det är vanligt med så kallat perimeterskydd, ett sorts skalskydd, som aktiverar larm om rörelse upptäcks i ett förmarkerat upptäcktsområde. Larmcentralen mottager larmet och kan direkt skicka väktare eller polis till platsen.

Fördelar

Förutom att minska risken för stöld, inbrott och skada ökar även trygghetskänslan hos de anställda. Övriga fördelar kan vara:

  • Kamerabevakning under dygnets alla timmar.
  • Larmcentral i direktkontakt för omedelbar respons.
  • Bildbevisning för identifiering och kartläggning av brott.

Höjer trygghetskänsla och reducerar utgifter

Månadskostnaden för kamerabevakning till företag börjar på strax under tusenlappen. Vanligtvis erbjuds video- och sensorövervakning, inbrottsskydd, larm, vakttjänster och brandskydd. Det går naturligtvis att justera detta efter eget behov.

Företeelser såsom klotter, stöld, hot, inbrott och brand påverkar ett företag negativt på många olika sätt. Bara en enkel sak som att ha en hög trygghetskänsla, bidrar till högre arbetsmoral hos de anställda, vilket leder till bättre utfört arbete och mer intäkter.

Om dessutom riskerna för eventuell skadegörelse och stöld minskar, undviker företag med effektiv kameraövervakning stora kostnader och slipper negativ uppmärksamhet. Larmföretaget sköter hela processen från att installera systemet enligt övervakningskonstens alla regler, till att skicka ut snabb hjälp när den väl behövs i händelse av inbrott, stöld eller brand.