Ozongenerator – frågor och svar

En ozongenerator kan användas för att ta bort dålig lukt. Ozoneair är en ozongenerator som arbetar på autopilot och du behöver bara ange utrymmets storlek för att komma igång med behandlingen. I den här texten får du veta mer genom en FAQ.

Hur funkar en ozongenerator?

Produkten i fråga, Ozoneair, drivs av en styrteknik som reglerar mängden ozon. Den jobbar i så kallat oscillerande intervaller, vilket betyder att den varierar intensiteten under programmets gång. Det gör att spridningen blir jämn i hela utrymmet och att molekylerna kan jobba på djupet.

Denna ozongenerator är helautomatisk och räknar själv ut rätt nivåer samt behandlingstid utifrån storleken på utrymmet som ska saneras. Det bidrar till att risken för skador minimeras och att effekten maximeras.

Finns det några risker med en behandling?

Det finns risker om behandling med ozongenerator pågår för länge. Därför är det viktigt att inte överskrida den rekommenderade behandlingstiden. Det är också därför som Ozoneair jobbar i intervaller. Om gasen släpps ut för länge riskerar ozonmolekylerna att reagera fler än en gång – och då med de slaggprodukter som skapats vid den första reaktionen. Om det sker, så kan syror och illa doftande ämnen skapas.

Om behandlingstiden överskrids och den är för lång i relation till effekten, kan det bli för mycket ozon i utrymmet. Det här kan innebära risk att material som gummi, plast samt elektronik tar skada. Det här kan ske även om intervallerna i sig är korrekta – sker det helt enkelt under för lång tid finns risk för skador på egendom.

Varken människor eller djur ska befinna sig i utrymmet som behandlas. Om doften kan skönjas i ett närliggande rum kan det vara tecken på att utrymmet inte är helt lufttätt. För mycket ozon kan göra att det börjar sticka och reta i näsa och hals.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta allt mellan en och tolv timmar, beroende på hur stort rummet eller utrymmet är. Denna ozongenerator räknar själv ut hur länge den ska jobba efter att du har angett hur många kvadratmeter utrymmet är.

Räcker det med en behandling?

Ja – oftast. Dock kan oönskade dofter sitta så djup att en ozongenerator inte kommer åt dem första gången. I vissa fall kan alltså behandlingen behöva upprepas.

Tänk på:

  • Utrymmet bör vara slutet
  • Inga djur eller människor bör vara i utrymmet
  • Täta dörrar och fönster innan behandling.